Friday, July 06, 2012

ความรักมีวันหมดอายุรึเปล่า ?ความรักมีวันหมดอายุรึเปล่า ?


........


ความรักหมดอายุได้

ถ้าไม่รู้จักดูแลกัน
ถ้าขาดการใส่ใจ
ถ้าขาดความเข้าใจ
ถ้าหวั่นไหวกับใครที่เข้ามา

ถ้าไม่หันหน้าเข้าหากัน
ถ้าเธอคือคนที่ผิด ฉันคือคนที่ถูก
ถ้าฟังแต่คนรอบตัวมากกว่าคนข้างกาย
ถ้าไม่มีเวลาให้กัน ถ้าห่างไกลกัน

....

ความรักจะไม่มีวันหมดอายุได้ ... 


ถ้าเราเชื่อในกันและกัน
เชื่อในคนที่เคยจับมือกัน
เชื่อในวันเวลาที่เคยใช้ร่วมกัน
และเชื่อใน ความรัก ที่มีให้กัน

....

แด่คนที่กำลังประสบปัญหาในการใช้ชีวิตคู่
ขอเป็นกำลังใจให้ครับ