Monday, December 24, 2012

ไปออกรายการ Voice TV เรื่องการตลาดแอปเปิล


ช่วงนี้มีดวงจะได้ออกสื่อบ่อย คราวนี้เป็นรายการของ Voice TV สัมภาษณ์เรื่องการตลาดแอปเปิล ซึ่งต่างจากการไปออกรายการทุกครั้ง เพราะไม่เน้น Geek หรือไอทีมากนัก เน้นไปที่การตลาดสำหรับผู้บริโภค

คำถามแนวการตลาดเหมือนจะตอบง่าย แต่ความยากของมันคือการตอบให้กลางๆ คนฟังเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการรู้ลึก ศัพท์เทคนิคต้องไม่เยอะ ลืมคำว่า Facetime, iCloud, Siri ไปได้เลย



เสียดายคลิปเอามาแชร์ไม่ได้ เลยต้องแปะ Link เอาไว้แทน ต้องขอบคุณ @Yoware และ @Joyday_napas ครับที่เชิญไปออกรายการ

Note: คลิปสัมภาษณ์อยู่ช่วงครึ่งหลังของรายการ