Tuesday, May 31, 2011

ย้อนดูนโยบายพรรคพลังประชาชนและประชาธิปัตย์ ปี 2550

เชื่อว่าในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ หลายคนอาจจะกำลังอยู่ในภาวะเดียวกันคือ "ไม่รู้จะเลือกใคร"

ก็แหม มองไปทางไหนก็มีแต่คนดีๆ ทั้งนั้น เลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียว รักพี่เสียดายน้อง แต่ในเมื่อผู้ใหญ่เคยสอนเราไว้ว่า "ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน" เพราะงั้นค่าของพรรคการเมืองก็คงอยู่ที่ "ผลของนโยบาย"

เราลองมาดูว่าเมื่อ 4 ปีที่แล้ว พรรคการเมืองผู้จัดตั้งรัฐบาลทั้ง 2 พรรคได้เคยสัญญาว่าภายใน 4 ปีนี้จะให้อะไรกับเราบ้าง ส่วนจะทำได้จริงหรือไม่ .. คุณเท่านั้นที่เป็นคนตัดสิน (แทแด๊น !!)

หมายเหตุ: ทั้งสองพรรคไม่ได้บริหารรัฐบาลต่อเนื่อง 4 ปี ซึ่งก็อาจจะไม่ยุติธรรมนักหากจะบอกว่าพวกเขาทำไม่ได้ดั่งที่โม้ไว้

หมายเหตุ 2: นโยบายที่เป็นตัวหนาสีต่างๆ นั้น เกิดจาก ......... เกิดจากการใช้ tag html เพิ่ม bold และปรับสีใน style sheet เพื่อให้เกิด .... ความสวยงามขึ้น .... นั่นเอง .......


:: พรรคพลังประชาชน ::

สโลแกน: ทุกนโยบาย สำเร็จได้ ด้วยพลังประชาชน

นโยบาย: ฉบับย่อ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2550

1.สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เป็นวาระแห่งชาติ พรรคพลังประชาชน จะยึดหลักความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อนำความผาสุกและศักดิ์ศรี กลับคืนสู่ประเทศไทย

2.ฟื้นฟูประชาธิปไตย แก้ไขรัฐธรรมนูญ สร้างความเชื่อมั่นของไทยในเวทีโลก

3.ประกาศสงครามกับยาเสพติด รอบใหม่

4.กระตุ้นเศรษฐกิจ อัดฉีดเงินทุนในโครงการขนาดใหญ่ (MEGA PROJECTS) 1.5 ล้านล้านบาท
4.1 ยกเลิกมาตรการกันเงินทุนสำรอง 30% ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
4.2 รถไฟฟ้า 9 เส้นทาง 500,000 ล้าน เริ่มใช้ได้ใน 3 ปี เสร็จสมบูรณ์ใน 6 ปี ค่าโดยสารไม่เกิน 15 บาท ตลอดสาย
4.3 โครงการน้ำ 200,000 ล้าน ส่งเสริมโครงการตามพระราชดำริ เกี่ยวกับการกักเก็บน้ำ อนุรักษ์ดินแดน และป่าต้นน้ำ
4.4 โครงการ 100,000 ล้าน เพื่อเร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 800,000 ล้าน เข้าประเทศ โดยประกาศปี 2551-2552 เป็นปีท่องเที่ยว มีเป้าหมายเพิ่มนักท่องเที่ยวจาก 14 ล้านคน เป็น 20 ล้านคน
4.5 โครงการที่พักอาศัย บ้านรถไฟฟ้า, บ้านบัณฑิต, บ้านรัฐสวัสดิการ, บ้านเอื้ออาทร, บ้านมั่นคง
4.6 วางโครงข่ายคมนาคม และระบบขนส่งสินค้าครบวงจร (โลจิสติคส์) เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและการเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัย รถไฟรางคู่ พัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ พัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ถนนใยแมงมุมสู่ไร่นา

5.เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ให้แก่ประชาชน
5.1 มั่นใจ ไม่ขึ้นภาษี
5.2 พักหนี้เกษตรกร ฟื้นฟูอาชีพ และสร้างรายได้ใหม่
5.3 พัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้าน เพื่อขยายเงินทุน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท
5.4 SML 3แสน-5แสน-7แสน
5.5 OTOP ระยะที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่ม เร่งขยายตลาด และบทบาทของภูมิปัญญาชุมชน
5.6 ธนาคารประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
5.7 เพิ่มสินเชื่อ SME โดยเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ SMEs Bank จำนวน 20,000 ล้านบาท
5.8 โฉนดและเอกสารสิทธิ พิชิตความจน คุ้มครองสิทธิที่ดินทำกิน โดยการออกเอกสารสิทธิให้ถูกต้องตามกฎหมาย
5.9 โคล้านตัว-แสนฟาร์ม ให้เกษตรกรจัดตั้งฟาร์มโคคุณภาพ ตามที่ได้ลงทะเบียนคนจนไว้
5.10 ประกันรายได้เกษตรกรให้มากกว่าลงทุน ผลักดันราคาสินค้าการเกษตรสำคัญ ด้วยการประกันราคาสูงกว่าต้นทุน
5.11 แรงงานไปต่างประเทศ บินก่อน ผ่อนทีหลัง โอกาสไปทำงานต่างประเทศ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
5.12 เดินหน้า ผู้ว่าฯซีอีโอ เพื่อแก้ปัญหาประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร

6.สร้างสุขภาพและความมั่นคงให้ประชาชน
6.1 ต่อยอด 30 บาทรักษาทุกโรค บัตรประชาชนรักษาทุกโรค ให้ครอบคลุมการรักษาและการบริการมากขึ้น
6.2 บัตรประกันสังคม ครอบคลุมทั้งครอบครัว มุ่งขยายสิทธิในการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทุกครอบครัว
6.3 1 แพทย์ 1 อำเภอ, 2 พยาบาล 1 ตำบล, 3 คนดูแลผู้สูงอายุและพิการในหมู่บ้านให้ทุนการศึกษาแก่คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาเป็นแพทย์, พยาบาล และผู้ดูแลผู้ป่วย อย่างทั่วถึง
6.4 ศูนย์กีฬาคือยาวิเศษ มีรถยนต์รับส่งผู้ป่วยประจำตำบล ให้ อสม.ดูแลรับผิดชอบ

7.การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7.1 เดินหน้าโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรียนก่อนผ่อนทีหลัง (ICL) กองทุน กรอ. มีเงินยืมเรียน ผ่อนคืนเมื่อมีงานทำ
7.2 เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพมีงานทำระหว่างเรียน ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนฟรี และแจกอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ชุดนักเรียนฟรี ส่งเสริมให้มีการทำงาน และหารายได้เพิ่มในระหว่างการศึกษา
7.3 แก้ไขปัญหาหนี้สินและบุคลากรทางการศึกษา
7.4 ศูนย์ซ่อมสร้างโดยนักศึกษาอาชีวะ (โครง การ Fix It) และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้มีทักษะ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือเป็นผู้ประกอบการ
7.5 สร้างคลังความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออก แบบ อุทยานเพื่อการเรียนรู้

8.สร้างสังคมที่เท่าเทียม โปร่งใส มีความสุข และปลอดภัย
8.1 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
8.2 เดินหน้าหวยบนดิน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และสังคม
8.3 1 หมื่นล้าน เพื่อเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย ของชุมชน สนับสนุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเทียบเท่าข้าราชการ สนับสนุน รถยนต์ อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายให้แก่ อปพร. ตำรวจบ้าน ชรบ.

9.จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบสุข
9.1 สร้างสันติสุข และความปรองดอง โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
9.2 นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก
9.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และระบบเศรษฐกิจ

10.กรุงเทพมหานครแห่งความสุข
10.1 รถไฟฟ้า 9 เส้นทาง งบประมาณ 500,000 ล้านบาท เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ชาวกรุงเทพฯ
10.2 ทางด่วนใยแมงมุม เชื่อมโยงเครือข่ายถนนระหว่างกรุงเทพฯ กับทุกภูมิภาค
10.3 โรงเรียนดี ใกล้บ้าน ให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียง พัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขตภายใน 4 ปี
10.4 กระตุกต่อมคิด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เด็กไทย เช่น อุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ (สมิธโซเนียน กรุงเทพฯ) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติ 3 แห่ง งบประมาณ 10,000 ล้านบาท
10.5 สร้างลานกีฬา ให้เด็กๆ ได้เล่นกีฬา ทุกถนน ตรอก ซอก ซอย ที่มีที่ว่าง อาทิ ใต้ทางด่วนสถานที่ราชการ
10.6 ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) และศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน (Day Care) สนับสนุนให้มีทั้งในส่วนราชการ และบริษัทเอกชน โดยมีส่วนลดภาษี
10.7 สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

:: พรรคประชาธิปัตย์ ::

สโลแกน: วาระประชาชน

นโยบาย: ฉบับย่อ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550
หมายเหตุ: เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ได้จัดตั้งรัฐบาลในรอบหลัง จึงมีนโยบายเร่งด่วน 99 วันเข้ามาเพิ่ม แต่ขอยกเฉพาะนโยบายเมื่อ 2550 มาแทนเพื่อความเท่าเทียม

วาระประชาชนด้านนโยบายแก้ปัญหาความยากจน
- เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ควบคุมไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งงานคนไทย
- ลดราคาน้ำมัน ยกเลิกกองทุนน้ำมันทั้งหมด ทำให้ราคาน้ำมันในประเทศสะท้อนความเป็นจริง ปรับขึ้นหรือลดลงตามสภาวะตลาดโลก
- ลดราคาก๊าซหุงต้ม เก็บ “ภาษีพิเศษ” จากกำไรที่ได้จากการส่งออกก๊าซหุงต้ม ซึ่งได้เพิ่มสูงขึ้นมากตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และนำรายได้ไปลดภาระของผู้ใช้ก๊าซหุงต้มในประเทศ
- ลดราคาไฟฟ้า ปรับสูตรการคำนวณค่าไฟ การสร้างโรงไฟฟ้าทุกประเภทในอนาคต จะกำหนดให้ กฟผ. ต้องเข้าร่วมประมูลแข่งขันกับเอกชนอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
- กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกู้เงินไปลงทุนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต่าง ๆ เงินสนับสนุนจากกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง

วาระประชาชนทางด้านการศึกษา
- ฟรี ค่าเล่าเรียน ให้เด็ก ๆ ได้เรียนฟรี 12 ปี จากชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ตลอดจนให้โอกาสทุกคนได้เข้า เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ คือ ทำงานเป็น สร้างงานได้
- ฟรี หนังสือแบบเรียน
- ฟรี นมและอาหารเสริมเด็กก่อนวัยเรียน
- ฟรี อนุบาลเด็กเล็กใกล้บ้าน

วาระประชาชนด้านนโยบายสุขภาพ
- ได้ยาดี มีคุณภาพ เพิ่มค่ารักษาพยาบาลจาก 1,659 บาท ต่อหัว เป็น 2,000 บาทต่อหัว จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่ได้ มาตรฐาน
- เพิ่มจำนวนแพทย์ในชนบท
- หมอประจำหมู่บ้าน ส่งแพทย์ออกไปให้บริการประชาชนเป็นประจำตามหมู่บ้านเดือนละครั้ง
- อสม.ประจำครอบครัว จัดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมประชาชนทุกครอบครัวสัปดาห์ละครั้ง
- เพิ่มค่าตอบแทน หมอ พยาบาล อนามัย และอสม.

นโยบายภาคใต้ (สันติสุข)
- ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม - ทบทวนการใช้และแก้ไขพระราชกำหนดฯ
- แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เป็นต้นให้มีการจัดตั้ง
“กองทุนซากาต”และองค์กรบริหารกิจการฮัจญ์
- ตั้งกองทุนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโดยมีกฎหมายรองรับ
- จัดตั้งศาลชาริอะห์ จัดการข้อพิพาทครอบครัวและมรดก

คืนความยุติธรรม / คนทำผิดต้องรับผิดชอบ
- จัดตั้ง ศอ.บต. + ให้เป็นศูนย์บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีกฎหมายรองรับ และให้ขึ้นรงกับนายกรัฐมนตรี
- ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับ ศอ.บต. + อย่างจริงจัง
- ส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
- จัดตั้ง “สภาพัฒนาเศรษฐกิจ” เฉพาะพื้นที่
- ฟื้นฟูการดำเนินการตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) รวม 5 จังหวัด
- จัดตั้ง “เขตพัฒนาพิเศษ พื้นที่ชายแดนภาคใต้” ให้สิทธิพิเศษทางธุรกิจ

การปฏิรูปการเมือง

เป้าหมาย
- การปฏิรูปการเมือง
- การปฏิรูปสื่อมวลชน
- การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม/ระบบการศึกษา/ระบบราชการ
- เพิ่มการตรวจสอบถ่วงดุล
- สร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชน
- ปฏิรูปจริยธรรมนักการเมือง

การปฏิรูปการเมือง โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
- เสนอ แก้ไข เพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ ม.313 คนกลางเข้ามา แก้ไข เพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ { ยกเว้นหมวด 1 (บททั่วไป) และ หมวด 2 (พระมหากษัตริย์) ห้ามแก้ไข }
- หลัก ความเป็นกลาง
- หลัก ความเป็นอิสระ
- หลัก การมีส่วนร่วมของประชาชน สรรหาจากฝ่ายต่าง ๆ 30 – 50 คนมาจาก
1 ผู้ทรงคุณวุฒิ / นักวิชาการ
2 ตุลาการ
3 ภาคประชาชน

กรอบระยะเวลาทำงาน

การปฏิรูปจริยธรรมนักการเมือง เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
- การเปิดเผยผลประโยชน์ทางธุรกิจของ ส.ส. และครอบครัว
- แก้ไข ก.ม. ให้คดีทุจริตไม่มีอายุความ
- แก้ไข ก.ม. ให้ประชาชนฟ้องคดีทุจริตได้เอง
- แก้ไข ก.ม. จำกัดเงินบริจาคพรรคการเมือง 10 ล้านบาทต่อ คนหรือนิติบุคคล/ต่อปี
- แก้ไข รธน. ม.209 ในเรื่องการจัดการหุ้นส่วนของ รมต. ให้ ครอบคลุมภรรยาและบุตร
- แก้ไข รธน. ให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้โดยใช้เสียง 1 ใน 10 ทั้ง รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี

( ทำได้เลยโดยไม่ต้องรอคณะกรรมการฯ แก้ไข รัฐธรรมนูญ )

การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
- เปิดให้ภาคประชาชนสามารถเข้าชื่อกันเสนอร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญได้
- องค์กรอิสระสิ่งแวดล้อมตาม ม. 56 ของรัฐธรรมนูญ
- องค์กรอิสระ คุ้มครองผู้บริโภค ตาม ม. 57 ของรัฐธรรมนูญ
- ประชาพิจารณ์
( ทำได้เลยโดยไม่ต้องรอคณะกรรมการฯ แก้ไข รัฐธรรมนูญ )

การปฏิรูปสื่อ
ความเป็นอิสระ
- ออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 41
- ยกเลิก ปรับปรุงกฎหมายที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพใน การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
- สนับสนุนการให้สภาวิชาชีพควบคุมดูแลตนเอง

สื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ
- จัดตั้งช่อง 11 , สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อ เพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น / กำกับ โดย “ คณะกรรมการบริหาร ” ที่เป็นอิสระ
- ITV กลับสู่ความเป็น TV เสรีตามเจตนารมณ์เดิม
- ส่งเสริม สื่อ วิทยุ – TV ขยายพื้นที่รายการเพื่อเด็ก สตรี และ ผู้ด้อยโอกาส อย่างเหมาะสม ทั้งความถี่และช่วงเวลา

โอกาสเป็นเจ้าของสื่อ
- การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างโปร่งใส – เป็นธรรม
- สนับสนุนการเกิดขึ้นของสื่อที่หลากหลาย / แข่งขันอย่างเสรี
- วิทยุชุมชนต้องเป็นของภาคประชาชนเท่านั้น

การส่งเสริมคุณภาพสื่อ โดย
- องค์กรภาคประชาชนผู้บริโภคสื่อ
- กรรมการสิทธิมนุษยชน
- สภาวิชาชีพ กำกับ-ควบคุม “ จรรยาวิชาชีพ ”
- สร้างแรงจูงใจในการผลิตรายการคุณภาพ
- ใช้ระบบ Rating ที่เหมาะสมกับสังคมไทยมากำกับ
- เนื้อหาบางรายการ
Sunday, May 29, 2011

[MCWedding] จองแพ็คเกจไปฮันนีมูนล่วงหน้า


ส่งฝาโออิชิชิงโชคไปเที่ยวญี่ปุ่นมาทุกปีไม่เคยได้ ปีนี้กินสะสมมาตลอด 1 ปีเต็ม 
หวังว่าคุณตันจะมองเห็นความพยายามน้อยๆ ของเรา
ว่างจัด เลยเอาฝามาเรียงเป็นรูปอื่นๆ เพิ่มเติม


....

..
ภาพยอดฮิต
iOishi

ขอให้ได้ด้วยเถิ๊ดดดด


>o<
Friday, May 27, 2011

รีวิว: Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi (เซ็นทารา กระบี่) - ตอนที่ 2


ต่อจากตอนที่ 1 - การเดินทาง, โรงแรม, ห้องพัก

:: สิ่งอำนวยความสะดวก :: 

สิ่งที่รีสอร์ทต่างจากโรงแรมก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีหลากหลายกว่ามาก ซึ่งที่เซ็นทาราก็มีอะไรให้บริการหลายอย่างจนเราไม่ต้องออกไปนอกรีสอร์ทเลยก็ได้

ผมไม่ได้ไปใช้บริการสปากับฟิตเนส แต่ที่ไปถามราคามาก็หลายพันอยู่เหมือนกัน

เบสิคสุดเลยก็สระว่ายน้ำ มีสระเด็ก สระผู้ใหญ่ สระลึกสำหรับฝึกดำน้ำ
ด้านบนสุดเป็นสระจากุชชี่
มุมนั่งพักผ่อนริมทะเล มือซ้ายถือน้ำมะพร้าว มือขวาถือโน๊ตบุ้ค
ตรงหน้าเป็นทะเลใส  โอ้ววววว ฟิเนอร์เร่ ~~~
ห้องเล่นเน็ต คิดค่าใช้งาน 270 บาทต่อชั่วโมง (ฝันไปเถอะ)
ห้องสมุด อันนี้แปลกดีไม่เคยเห็น
มีหนังสือให้ยืม จะเอากลับไปอ่านที่ห้องก็ได้นะ
เล่นวอลเล่ย์บอลชายหาด ถ้าคนไม่พอพนักงานจะแปลงร่างมาช่วยตบอีกแรง
เรือใบ เรือคายัคก็มี !! ที่สำคัญ ให้เล่นฟรีด้วยนะเออ
:: อาหารการกิน ::

ห้องอาหารที่นี่มีอยู่ 5 ร้านด้วยกัน มีไทย ญี่ปุ่น ฝรั่ง ร้านพิซซ่าริมทะเล และคลับใต้ดินสำหรับนั่งดื่มกลางคืน .. ผมได้ลองห้องอาหารฝรั่งกับริมทะเล ซึ่งอาหารโรงแรมระดับนี้ก็ต้องอร่อยเทพชัวร์ แต่ก็แน่นอนว่าต้องแพงระดับเทพด้วยเช่นกัน
 • เมนูส่วนใหญ่เอาใจฝรั่ง รสแซ่บๆ นี่หายากหน่อย
 • ข้าวผัดจานละ 240, ผัดไท 280, ข้าวไก่ผัดเม็ดมะม่วง 320, น้ำผลไม้ปั่น 190 ...
 • และราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7% + Service Charge อีก 10%
 • แต่ก็ขอแนะนำนะครับว่า ไหนๆ ก็มาเที่ยวทั้งที แถมพักโรงแรมระดับนี้แล้วด้วย ก็ควรกินให้เต็มที่ไปเลย คือจะเอามาม่ามาต้มกินก็ไม่มีใครว่า แต่จะไม่ลองนั่งดินเนอร์ใต้แสงเทียนริมทะเลกระบี่ซักมื้อดูเหรอครับ (แล้วสิ้นเดือนเห็นบิลบัตรเครดิตค่อยคิดหนักกันอีกที ^^")
ห้องอาหารไทย ผีหลอกมากไม่ค่อยมีคนมากินกัน
ห้องอาหารญี่ปุ่น ก็ทำสวยดี
Deep Blue คลับที่อยู่ใต้ดินสำหรับไปชนแก้วฉลอง
ทางเข้าอย่างอลังการ
ข้างในก็นั่งมืดๆ กันคนละมุม
ห้องอาหารฝรั่ง ตอนทาน Breakfast ก็ที่ห้องนี้เหมือนกัน
รายการอาหาร พอเปิดดูก็ต้อง .. แลขวา~~~ ทำ !! กันก่อนเลย
ก่อนทานข้าวทุกมื้อจะมีแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อมาบริการ
ทุกมื้อก็จะมีขนมปังออร์เดิร์ฟมาให้ด้วย
แมงโก้สมู๊ตตี้กับน้ำมะพร้าวข้างหลัง
สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า
ฟาฟัลเล่ร์ซีฟู๊ด อร่อยเหอะ
มื้อค่ำริมทะเล น้ำมะม่วงปั่นกับพิซซ่าหน้าญี่ปุ่น
:: สรุป ::

มีคนเคยบอกว่าข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเซ็นทารากระบี่คือมันแพงมาก !! ซึ่งอันนี้ก็ขอบอกว่าจริง ห้องขนาดเล็กที่สุดก็เกือบหมื่นบาทต่อคืนแล้ว แต่ถ้าซื้อในงานเที่ยวไทยก็อาจจะได้ราคาระดับ 5 - 6 พันบาทได้ และถ้าเทียบกับราคาของโรงแรมหรืออาหารในกระบี่แล้ว มันก็ไม่ได้แพงโดดจนเกินไปนัก

นอกจากนี้บริการของพนักงาน ก็ต้องยอมรับว่าของเค้า 5 ดาวจริงๆ คือผมไม่เคยพักโรงแรมไหนที่ต้องใช้บริการจากพนักงานมากเท่านี้มาก่อน
 • จะเข้าออกโรงแรมก็ต้องนั่งเรือ มีคนพาไปส่ง มีคนแบกกระเป๋าเดินตาม
 • เข้าออกห้องพัก ก็ต้องนั่งรถไปกลับ และโทรเรียกรถได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พนักงานเค้าเทรนมาดีมาก บริการยิ้มแย้มและช่วยดูแลแนะนำได้ทุกเรื่อง

แต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดในเซ็นทารากระบี่ ก็คงหนีไม่พ้นบรรยากาศ ที่ต้องบอกว่าเพอร์เฟคมาก ตลอด 3 วัน 2 คืนที่พักอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าอยู่นอกกรอบธรรมชาติเลย เพราะทุกอย่างดูกลืนจริงๆ

ถามว่าถ้ามีโอกาสมาที่กระบี่อีกรอบนึง จะมาพักที่นี่อีกรึเปล่า ?

คำตอบคือ ...​ แน่นอนครับ :)
รีวิว: Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi (เซ็นทารา กระบี่) - ตอนที่ 1


เรื่องมันก็มีอยู่ว่า .. เมื่อปีที่แล้วผมได้จองตั๋วเครื่องบินไปกระบี่ด้วยโปรโมชันบิน 0 บาท ของแอร์เอเชียได้เป็นผลสำเร็จ (ภูมิใจมากที่ไปแย่งกะชาวบ้านมาได้) ในเวลาต่อมาเมื่อต้นปี ผมได้ไปจองโรงแรมจัดงานแต่งที่ Sofitel Centara Grand Bangkok ตามที่ได้ประกาศไปแล้ว

ซึ่งทางโรงแรมก็ใจดีมาก ให้เราได้ไปพักฮันนีมูนที่โรงแรมเซ็นทารา กระบี่ 2 คืนพอดี เราจึงขอทางโรงแรมว่าเนื่องจากเราสองคนจะต้องไปกระบี่อยู่แล้ว จึงขอเข้าพักล่วงหน้าแทน

สรุปแล้วทริปนี้เราได้ไปเที่ยวกระบี่ด้วยตั๋วเครื่องไปกลับ 0 บาท และที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาวฟรี 2 คืนครับ
[@CherryJaja] : เย๊ๆ เป็นการฮันนีมูนล่วงหน้าที่ประหยัดสุดๆ เลยคร๊าาาา \(^o^)/

เลยขอรีวิวโรงแรมที่ดีที่สุดที่ผมเคยพักมาให้ได้ดูกันครับ

คำเตือน: รูปเยอะมากจนต้องแบ่งเป็น 2 ตอน ><:: การเดินทาง ::

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทแอนด์วิลล่า กระบี่ (ชื่อโคตรยาว) มีความพิเศษกว่าโรงแรมทั่วไปตรงที่สิงสถิตอยู่ในซอกภูเขา บริเวณอ่าวนาง จากรูปจะเห็นว่าไม่ติดถนน เพราะฉะนั้นเส้นทางเดียวที่จะเข้าโรงแรมได้คือทางเรือเท่านั้น !!

เมื่อลงจากเครื่องบินแล้ว จริงๆ ทางโรงแรมมีรถไปรับ แต่มีค่าใช้จ่ายแพงพอสมควร เราเลยเลือกนั่งรถบัสเข้าเมืองคนละ 150 บาท ซึ่งพอบอกคนขับว่าพักที่เซ็นทาราก็จะรู้ทางทันที

ทางโรงแรมทำที่พักแขกไว้ก่อนถึงอ่าวนาง (สีฟ้า ตามรูป) ใครจะไปพักที่เซ็นทาราควรมาเริ่มที่จุดนี้ก่อน เพราะเป็นทั้งที่จอดรถ ที่พักผ่อนหลบฝน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลแขกเป็นอย่างดี

ป้ายทางเข้าอยู่หน้าถนนใหญ่ ควรขับรถในซอย อย่าเดิน เข้าไปเพราะลึกพอสมควร
ที่พักแขกไฮโซว
ที่นั่งเยอะพอสมควร มีบริการน้ำ ผ้าเย็นต้อนรับ
เมื่อถึงเวลาเรือจากโรงแรมจะมาถึง ก็จะมีรถตู้พาไปที่ท่าเรือ
เนื่องจากการเข้าออกโรงแรม จะต้องใช้เรือเท่านั้น ทำให้การเรือไปกลับต้องมีการจอง เพราะถึงเรือจะใหญ่พอจุคนได้หลายสิบ แต่บางรอบก็มีกระเป๋าของแขกที่ทั้ง check in และ check out มาจากโรงแรมด้วยเหมือนกัน

ช่วงไฮต์ซีซัน เรือมีทุกชั่วโมง แต่ในช่วงโลว์ก็ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่กันอีกที ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 15 นาทีถึงโรงแรม


ท่าเรือ บริเวณหาด นพรัตน์ธารา
เรือนั่งได้ประมาณเที่ยวละ 15-20 คน ใหญ่พอสมควร
:: โรงแรม ::

จังหวัดกระบี่มีกฏห้ามสร้างอาคารสูง เพราะงั้นเราจะไม่เห็นโรงแรมสูงใหญ่แบบในพัทยาหรือหัวหิน เซ็นทารากระบี่ก็เช่นกัน ห้องพักจะอยู่ไล่ตามเนินเขาขึ้นไป มองจากทะเลเข้ามาจะเห็นว่าถูกล้อมด้วยภูเขา ไม่ติดถนนเลย มองไปก็คิดในใจเหมือนกันว่าสร้างได้ยังไงนี่

ซ้าย ขวา หลัง เป็นภูเขา ข้างหน้าเป็นทะเล
สร้างห้องพักแบบขั้นบรรได (ผมคิดชื่อเอง)
ถึงเวลาเรือมา เจ้าหน้าที่โรงแรมจะไปรอที่ท่าเรือลอยน้ำของโรงแรม
ท่าเรือลอยน้ำ (เท่ห์มาก) เวลามีคลื่นมาเราก็จะเล่นเวฟกันเป็นหมู่คณะ
เรือทำช่องทางเดินขึ้นท่าลอยน้ำไว้ด้วย แต่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยจับ
ป้ายโรงแรมเรียบง่ายมาก
ก่อนจะมาพักที่นี่ผมก็หาข้อมูลมาพอสมควร แต่ก็อดสงสัยไม่ได้เลยว่า จะสร้างโรงแรมให้มันเดินทางเข้าออกยากไปทำไมกันนะ ?

แต่หลังจากก้าวแรกที่เข้ามาถึง ก็เลยเข้าใจเลยว่า ..
 • วิวสวยครับ สวยมากจริงๆ ผมไม่เคยเห็นวิวโรงแรมไหนสวยเท่านี้มาก่อน ถึงแม้จะเคยดูรูปจากในเว็บมาบ้างแล้ว แต่ของจริงสวยกว่านั้นมาก
 • โปรดนึกภาพ .. ตื่นนอนขึ้นมา ออกไปริมระเบียง ซ้ายภูเขา ขวาภูเขา ตรงหน้าเป็นทะเล มีโขดหินอยู่มุมซ้าย ภาพแบบนี้หาไม่ได้ที่พัทยา หัวหิน ชะอำแน่นอน
 • ความเป็นส่วนตัวระดับที่ส่วนตัวมาก เป็นหาดและโรงแรมที่ไม่มีคนนอกมาเดินเล่นได้เลย
 • ปลอดภัยครับ ผมวางกระเป๋าไว้ที่นอนอาบแดดได้ โดยไม่ต้องกลัวของหาย
ทานข้าวริมชายหาด
วิวจากห้องพักในยามเช้า
 • ภายในโรงแรม (จริงๆ ควรเรียกว่ารีสอร์ทแต่ไม่ชินเท่าไหร่) ตกแต่งแบบเรียบง่าย เน้นธรรมชาติ ต้นไม้เยอะๆ 
 • สังเกตุเห็นพนักงานคอยเก็บใบไม้ทุกครั้งที่มีลมพัด หรือฝนตก ทำให้มองไปจะดูสะอาดตาตลอด
 • ไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอิน !! เพราะไม่มีการวอร์คอินมาพัก คนที่นั่งเรือมาได้คือต้องจองห้องพักก่อนแล้ว เมื่อมาถึงก็แค่นั่งรอพนักงานพาขึ้นไปที่ห้องพัก
 • มีน้ำกระเจี๊ยบโซดาและผ้าเย็นต้อนรับเหมือนเคย 
ห้องพักแบบวิลล่า (คืนละสองหมื่น)
ทางเดินก็ดูเรียบง่ายมาก สะอาดตาดี
หน้าทางเข้า Check-in
บริเวณ Reception นั่งรอพนักงานพาขึ้นไปที่ห้องพัก
น้ำกระเจี๊ยบโซดาต้อนรับ
ผ้าเย็น (ตอนเดินทางมาถึง ร้อนจนแทบวิญญาณหลุดจากร่าง)
 • โรงแรมทั่วไปเวลาเข้าห้องพักต้องใช้ลิฟท์ แต่ที่นี่ต้องใช้รถพาขึ้น(เขา)ไปที่ห้อง จริงๆ จะเดินขึ้นไปเองก็ได้แต่บางห้องก็อยู่สูงมากจนเดินไม่ไหว
 • ยิ่งสูงยิ่งแพง
 • ใช้รถไฟฟ้าตามสมัยนิยม นั่งได้ 5-6 คน เท่าที่เห็นมีอยู่ 5 คัน
 • ถึงจะมีรถเยอะแต่บางเวลาก็ไม่พอ เพราะแขกก็มักจะเข้าออกห้องพักพร้อมๆ กัน บางคนลงมาแล้วลืมของก็ต้องนั่งรถกลับขึ้นไปอีก ลองนึกภาพว่าพนักงานขับรถต้องทำหน้าที่เหมือนลิฟท์ตามโรงแรมทั่วไป
 • ผมใช้บริการแค่ขาขึ้น ส่วนขาลงก็เดินเองได้ ชมวิวไปด้วยสวยดี
มองถนนจากมุมข้างบน จะเห็นว่าทางชันพอสมควร
รถไฟฟ้า พาเข้าออกห้องพัก
:: ห้องพัก ::

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับโรงแรมก็คงหนีไม่พ้นห้องพัก ซึ่งที่พักของเซ็นทาราเน้นที่บรรยากาศริมชายหาด เรียบหรู กว้างขวาง ห้องขนาดเล็กที่สุดก็ปาเข้าไป 72 ตารางเมตรแล้ว ด้วยความกว้างขนาดนี้ทำให้ทุกห้องมีที่รับแขก ห้องน้ำ ห้องนอน ระเบียงพร้อมที่นอนอาบแดด

แน่นอนว่าทุกห้องเป็นมุมทะเล (Sea View) แต่เนื่องจากโรงแรมหันไปทางทิศตะวันตก เลยจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตอนเช้า จะเห็นเฉพาะช่วงบ่ายและเย็นแทน

 • ห้องพักแบบที่ไม่ใช่วิลล่า (บ้าน) ก็จะเป็นเหมือนอาคารเล็กๆ สามชั้น ลองดูรูปประกอบ
 • ห้องที่ผมพักเป็นห้อง Spa Deluxe Ocean Facing
 • แต่ละห้องจะมีม่านที่เปิดปิดได้ เพื่อความเป็นส่วนตัว มีม่านทั้งจากนอกห้อง และจากในห้อง
ห้องพักเป็นอาคารเล็กๆ 3 ชั้นแล้วแยกห้อง
ห้องรับแขก มีโต๊ะและที่นอนเล่น
ม่านนอกห้องสามารถเปิดปิดได้ (กดปุ่มแล้วจะเลื่อนขึ้นลงให้อัตโนมัติ เท่ห์มาก)
ระเบียงมีที่นอนอาบแดดชมวิว 2 เตียง และอ่างจากุชชี่ !! 
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องก็ครบ ทีวีจอแบน, เครื่อง DVD, ตู้เย็น, มินิบาร์, ผ้าคลุมอาบน้ำ, ถ้วย แก้ว จาน ช้อน ซ้อม
 • โดยปกติจะมีผลไม้ต้อนรับให้ด้วย แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดห้องผมจึงไม่มี (อันนี้มารู้ทีหลังตอนกลับมาทม. แล้ว แต่ก็ comment บอกไปทางเว็บของรร.)
 • เรามาบอกพนักงานตอนที่มาถึงแล้วว่ามาพักแบบฮันนีมูน ซึ่งพนักงานตกใจมาก บอกว่าไม่ได้เตรียมห้องในแบบฮันนีมูนไว้ให้ แต่ถ้ารอได้ก็จะรีบจัดห้องไห้ ซึ่งเราก็ไปทานข้าวรอกันก่อน มาถึงที่ห้องก็ได้ธีมฮันนีมูนดังรูปครับ
[แต่งห้องธีมฮันนีมูน] เรียงดอกกุหลาบเป็นคำว่า Welcome
ข้างเตียงนอนมีที่วางของและโคมไฟทั้งสองด้าน
ดอกกุหลาบวางบนเตียง ดูใส่ใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ดี
มินิบาร์ ดูเย็น ที่ชงกาแฟ อุปกรณ์ ครบมากๆ (น้ำฟรีวันละ 4 ขวด)
โต๊ะทานอาหาร เสาข้างล่างมีหลอดไฟอยู่ข้างใน ปรับลดแสงได้ ตอนกลางคืนจะสวยมาก
อ่างอาบน้ำ ก็โรยดอกไม้ไว้ด้วย
อย่าคิดว่าต้องก้าวเข้ามาในอ่างแล้วก็อาบน้ำในนั้น ... เพราะที่อาบน้ำจริงๆ อยู่ข้างๆ กัน
สังเกตุฝักบัวขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างบนทางซ้าย
ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ 2 ตู้ มีตู้เซฟอยู่ทางขวามือ
กระจกกับอ่างล้างหน้า ผ้าเช็ดมือ แก้วแปลงฟัน มีไดร์เป่าผมให้ด้วย
เวลาแขกออกไปข้างนอก พอกลับมาห้องก็ถูกจัดให้เรียบร้อยแล้ว ดูใส่ใจดี
ผมว่าเซ็นทาราออกแบบห้องที่นี่ได้สุดยอดเลยครับ ดูกลืนเข้ากับธรรมชาติในแบบริมทะเล แต่ก็ไม่ทิ้งความเรียบหรูไว้ด้วย

ห้องพักมีความกว้างใหญ่มาก จนบางทีเดินไปเดินมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะ

Wifi มีแต่เสียตังค์ คืนละหลายร้อยอยู่ เลยเปิดใช้ Personal Hotspot จาก iPhone 4 แทน [ช่วงโฆษณา]

อย่างที่บอกว่าเราแจ้งพนักงานว่ามาฮันนีมูน (ล่วงหน้า) ช่วงเย็นๆ ทางโรงแรมจึงจัดเค้กรูปหัวใจและแชมเปญมาส่งให้ถึงห้องด้วย !!

เค้กผลไม้รูปหัวใจ และแชมเปญฉลองฮันนีมูน

-> ต่อตอนที่ 2 - สิ่งอำนวยความสะดวก, ห้องอาหาร, สรุป