Apple และ Cisco จะใช้ชื่อ iPhone ร่วมกัน

หลังจากที่เป็นเรื่องกันมานานในเรื่องเครื่องหมายการค้า ชื่อ iPhone ในที่สุด ก็ได้ข้อตกลงที่แปลกมากๆ คือ ทั้งแอปเปิลและ Cisco จะใช้ชื่อ iPhone ร่วมกัน !!

โดยข้อตกลงที่เปิดเผยออกมานั้น มีไม่มาก เพียงแต่คาดกันว่า ทั้งสองอาจจะตกลงในเรื่องของการนำชื่อไปใช้โดยไม่ให้สินค้าทั้งสองไปทับซ้อน ในกลุ่มเดียวกัน แต่มันก็คงเป็นเรื่องน่าสับสนไม่น้อยเลย เวลาจะพูดถึง iPhone ในอนาคต อาจจะต้องระบุค่ายตามหลังไปด้วย

ที่มา – Cisco and Apple Reach Agreement on iPhone Trademark