ทุกข์ – สุข

” ความทุกข์ … หากเล่าสู่กันฟังจะลดลงครึ่งนึง

ส่วนความสุข … ถ้าเราแบ่งปัน มันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า”
นิ้วกลม – โตเกียวไม่มีขา