Review : เขาเก็บเงินกันอย่างไรได้เป็นล้าน

Book Title : เขาเก็บเงินกันอย่างไรได้เป็นล้าน
Author : อมิตา อริยอัชฌา
Rating : 3/5

หนังสือ “เขาเก็บเงินกันอย่างไรได้เป็นล้าน” ก็ว่าด้วยเรื่องของการเก็บเงิน จริงๆ แล้วไม่มีใครที่ไม่รู้ว่าเราควรจะเก็บเงิน เราควรจะมีเงินฝากไว้ซักก้อน เราควรจะมีเงินลงทุนนิดๆ หน่อยๆ … แต่เราไม่ทำกัน ? ทำไม ?

อ่าน แล้วได้แรงใจในการบอกกับตัวเองเวลาจะซื้ออะไรใหญ่ๆ ซักชิ้นนึง .. เฮ้ย เดี๋ยวก่อนๆ .. แล้วภาพหน้าปกหนังสือก็ลอยขึ้นมา คอยสกัดดาวรุ่ง ..

เก็บเงินนนน .. เก็บเงินนนน .. เก็บเงินนนน ..

อ่านจบเลยขอตั้งเป้าหมายไว้ จะขอมีเงินล้านก่อนอายุ 35 ให้ได้ !!

นานที ปีหนจะได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ มีสาระกับเขาบ้าง เหตุเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วตอนที่เริ่มรู้สึกว่า เราใช้เงินเยอะเกินไปรึเปล่าวะ .. เดินไปเจอหนังสือ “เขาเก็บเงินกันอย่างไรได้เป็นล้าน” หยิบขึ้นมาอ่านดู ก็เข้าท่าดีเลยซื้อกลับบ้าน

หนังสือ “เขาเก็บเงินกันอย่างไรได้เป็นล้าน” ก็ว่าด้วยเรื่องของการเก็บเงิน จริงๆ แล้วไม่มีใครที่ไม่รู้ว่าเราควรจะเก็บเงิน เราควรจะมีเงินฝากไว้ซักก้อน เราควรจะมีเงินลงทุนนิดๆ หน่อยๆ … แต่เราไม่ทำกัน ? ทำไม ?

อ่าน แล้วได้แรงใจในการบอกกับตัวเองเวลาจะซื้ออะไรใหญ่ๆ ซักชิ้นนึง .. เฮ้ย เดี๋ยวก่อนๆ .. แล้วภาพหน้าปกหนังสือก็ลอยขึ้นมา คอยสกัดดาวรุ่ง ..

เก็บเงินนนน .. เก็บเงินนนน .. เก็บเงินนนน ..

อ่านจบเลยขอตั้งเป้าหมายไว้ จะขอมีเงินล้านก่อนอายุ 35 ให้ได้ !!