กลับคำ ?

สนธิยันไม่เล่นการเมือง

ส่วนตัวรู้สึกว่าหลังจากเลิกชุมนุม หน้าที่ได้จบลงชั่วคราว จากนี้จะให้เวลากับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงาน เพราะเชื่อมั่นในตัวนายอภิสิทธิ์ ทั้งในด้านชาติวุฒิและคุณวุฒิ สำหรับตนยืนยันว่าจะไม่เล่นการเมือง แต่จะขออยู่ในที่ที่สามารถรับพี่น้องพันธมิตรฯ ได้โดยไม่ผิดเพี้ยน ไม่ว่าเวลา จะผ่านไปนานสักกี่ปี

จำลองยันพันธมิตรไม่ตั้งพรรคการเมือง

ส่วนที่มีนักวิชาการถามว่า หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเมือง ทำไมพันธมิตรไม่ตั้งพรรคการเมืองใหม่ พล.ต.จำลองตอบเสียงดังสวนทันทีว่า อย่ามากวน ตนเคยลงเลือกตั้งและปราบมาหมดแล้ว แต่การเลือกตั้งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ พันธมิตรเป็นภาคประชาชน เราไม่ลงเลือกตั้งอยู่แล้วเพราะไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง อยากถามกลับว่าทำไมนักวิชาการไม่ไปลงเลือกตั้งบ้าง