Manchester United, The Champions of Europe !!

เช่นเดียวกับปีที่แล้ว ด้วยความมั่นใจในทีมรักอย่างมาก
ขอประกาศชัยชนะล่วงหน้าหนึ่งวัน

แล้วพรุ่งนี้จะตามมาลงรูปทีหลัง

Manchester United
Uefa Champions League
Champions !!