[ ช่วงบ่น ]

[ ช่วงตัดแว่นใหม่ ]

.
..

9. [ หายที่ …. ]

[ ปล. หวังว่าคงจะไม่ต้องมา edit entry นี้ ]