Ads โฆษณาน้ำยาบ้วนปาก

ช่วยคิด Ads โฆษณาน้ำยาบ้วนปาก อันนึง

ชื่อยี่ฮ้อ : Mildy
ประเด็น : ต้องการรูปภาพนิ่ง ที่สื่อว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากจะช่วยให้สุขภาพปากดี
สารจาก Ads : ถึงจะหล่อทะลุแป้ง แต่ถ้าฟันหลอ สาวๆ ก็หนีหมด .. ใช้ Mildy สิคะ
นั่งทำแล้วฮา .. แต่สาวๆ ดูแล้วเกลียด สงสัยเลือกคนหล่อเกิน