รายได้ชาวไอทีในปี 2008 ยังคงเพิ่มขึ้น แต่ในไทยเริ่มคงที่

ผลสำรวจรายได้ของชาวไอทีภายในภูมิภาคเอเชียโดย ZDNet Asia ปี 2008 พบว่างานทางด้านไอทียังคงมีรายได้ที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยหากวัดจากรายได้ต่อปีแล้ว ฮ่องกงยังคงเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยสิงคโปร์, ไทย, มาเลเซีย, อินเดีย, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียตามลำดับ (ไม่มีเวียดนามแฮะ)

โดยธุรกิจที่มีอัตราจ้างงานสูงสุดคือ การธนาคาร การเงิน สื่อสารและบริษัทไอทีโดยตรง ที่น่าสนใจคือจากผลวิจัยพบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไปจะมีรายได้ห่างจากเด็กที่จบใหม่กว่าเท่าตัว ซึ่งมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา นั่นอาจเป็นเพราะเด็กที่จบใหม่ในเมืองไทยยังไม่สามารถทำงานได้ทันที จะต้องผ่านการเทรนอีกพอสมควร รวมทั้ง certified ต่างๆเริ่มมีผลในการเลือกพนักงานเข้าทำงานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สถิติอื่นๆที่น่าสนใจเฉพาะในเมืองไทย

  • 40.6% มี Certified อย่างน้อยหนึ่งใบ
  • MCP เป็น Certified ยอดฮิตในเมืองไทย ตามมาด้วย CCNA, MCSE, SCJP ตามลำดับ
  • 93.2% ของพนักงานไอทีเมืองไทยทำงานแบบเต็มเวลา
  • พนักงานแบบ Outsource และ Contract จะมีรายได้มากกว่าพนักงานประจำประมาณ 25-30%
  • ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ชาวสิงคโปร์ 1 คน สามารถจ้างโปรแกรมเมอร์ชาวไทยได้ 2 คน
  • ในขณะที่ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ชาวไทย 2 คน สามารถจ้างโปรแกรมเมอร์ชาวอินเดียได้ 3 คน

โดยรวม รายได้ของชาวไอทีในเมืองไทยในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงน้อยนิด โดยคาดว่ามีผลกระทบมาจากเศรษฐกิจ การเมือง การเข้ามาลงทุนจากบริษัทต่างชาติ รวมทั้งความต้องการจ้างงานที่ลดลง

ที่มา – IT Employment Trends 2008 : ZDNet Asia