Hello London


สิ่งแรกที่ทำหลังจากโผล่มาที่ริมแม่น้ำเทมส์ .. คือเอามือป้องปากแล้วตะโกนไปที่อีกฝั่งแบบในหนังเรื่องหนีตามกาลิเลโอ ..

“ลอนดอน !! .. มาแล้วนะ”

เช้านี้วิ่งมารถไฟด้วยความตื่นเต้น เพราะขโจชิตื่นสาย รถออก 7 โมง ตื่น 6.40 -_-“

Site Icon

Khajochi's Blog

It's not a bug, it's a featured

Proudly powered by WordPress & SeedThemes