Work From Home สิ่งที่ทุกบริษัทควรเริ่มทดลองทำได้แล้วในวันนี้

ตอนนี้หลายประเทศประกาศให้งดกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการขอให้หลายบริษัทเริ่มการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home (WFH)

khajochi

March 13, 2020

ทำไมเวลาสัมภาษณ์งาน ถึงไม่มีใครบอกว่าเราไม่ผ่าน เพราะอะไร ?

“น้องครับ น้องไม่ผ่านสัมภาษณ์ในครั้งนี้ฮะ … แต่เดี๋ยวพี่จะบอกว่าน้องควรทำยังไงบ้าง เวลาเข้าไปสัมภาษณ์งานที่อื่นครับ”

khajochi

March 11, 2020